Přejít k obsahu

NTC-FV-14-11

Experimentální zařízení pro instrumentované měření permeability organického filtrátu

Autoři:

Josef VOLDŘICH

Jan OČENÁŠEK

Jiří HANUŠ

Josef BAREŠ

Číslo projektu:

FR -TI 1/369

Abstrakt:

Experimentální zařízení pro instrumentované měření permeability organického filtrátu je laboratorní zařízení vyvinuté k měření permeability difúzního toku tekutiny olejninovým komprimátem. Cílem experimentu je stanovit difúzní permeabilitu komprimátu při různé tlakové nebo objemové kompresi vzorku. Difúzní tok přes porézní médium je zásadně ovlivněn velikostí a morfologií pórů v materiálu, jež se mění se stupněm komprese i teploty. Výsledky těchto experimentů jsou zásadní pro navrhování efektivních lisovacích procesů, jejichž cílem je oddělení intersticiální tekutiny. Zařízení se sestává ze speciálně upraveného pístu, který dovoluje injektovat tekutinu o kontrolovaném tlaku do prostoru pod pístem a difúzí přes testovaný materiál. Další částí je separátor oleje se vzduchovou tryskou, jehož funkce je transport protlačené tekutiny na váhu stanovující rychlost difuzního toku.

Patička