Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-010

Funkční vzorek povlaku o vysoké tvrdosti na bázi karbidu (TiW)C v niklové slitině vytvořený metodou laserového povlakování

Autor:

Ing. Vostřák Marek Ph.D. (61930)
Ing. Houdková Šimůnková Šárka Ph.D. (61930)
Ing. Hruška Matěj (61930)

Číslo projektu: CENTEM CZ.1.05/2.1.00/03.0088; CENTEM PLUS, SGS-2016-005

Abstrakt:

Funkční vzorek povlaku vytvořeného technologií laserového povlakování z nového experimentálního prášku
poskytnutého firmou Oerlikon Metco. Prášek je složen z 60 hm. % karbidu wolframu-titanu (TiW)C1-x a 40 hm. % slitiny
NiCrBSi. Použitý nový typ karbidu má vyšší tvrdost a vyšší teplotní stabilitu oproti běžně používanému karbidu wolframu.
Pro nový povlak byly optimalizovány parametry laserového povlakování s cílem dosáhnout jeho plného potenciálu.
Tvrdost nového povlaku dosahuje až 2370 HV1. Povlak je určen pro aplikace s vysokou náročností na tvrdost a
otěruvzdornost.

popis

Patička