Přejít k obsahu

NTC-FVZ-17-009

Funkční vzorek způsobu vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky.

 

Autoři:

 

Ing. MAZÚR Petr Ph.D. (61910)

Ing. VRÁNA Jiří (61910)

DUNDÁLEK Jan (61910)

 

Číslo projektu: TA04011373

Abstrakt:

 

Výsledkem je způsob vodivého spojení grafitové plsti a kompozitní desky s polypropylenovou matricí a uhlíkovými plnivy, jež byla vyvinuta při řešení projektu TA04011373. Zlepšení vodivého spojení je docíleno pomocí mezivrstvy ve formě uhlíkové tkaniny částečně zalisované do kompozitní desky. Zatavení tkaniny do kompozitní desky je umožněno díky vhodným vlastnostem kompozitní desky, zejména nižšímu obsahu uhlíkových plniv ve srovnání s komerčně dostupnými deskami (kupř. PPG86 od Eisenhuth). Uhlíková tkanina, částečně zatavena do kompozitní desky, umožňuje lepší kontakt mezi vlákny grafitové plsti a vodivou složkou kompozitní desky. Díky tomu je významně snížen mezifázový (tzv. přechodový) odpor o více než 30 % hodnoty bez spojení při 25% kompresi uhlíkové plsti. Vyvinutý způsob spojení komponent zvyšuje zásadním způsobem užitné vlastnosti elektrodového systému na bázi vyvinutých kompozitních desek.

Patička