Přejít k obsahu

NTC-FVZ-12-21

Skleněný čip s elektrodovým polem

 

Autor:

doc. Ing. Dalimil Šnita, CSc., 61910, NTC, ZČU

Ing. Jaroslav Kotowski, VŠCHT Praha

 

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088 CENTEM

IAA401280904 GAAV CR

21/2012 MŠMT

 

Abstrakt:

Vyvinuli jsme postup snadné a rychlé výroby skleněného mikrofluidního čipu s elektrodovým polem. Tento postup je vhodný pro testování experimentálních technik, umožňuje rychlou výrobu prototypu ze skla a umožnuje snadno změnu systému mikrokanálů. Tato metoda je založena na spojení dvou skleněných substrátů pomocí vodného roztoku křemičitanu sodného. Funkčnost námi navrhovaného výrobního postupu jsme ověřili vyrobením vodivostního senzoru, na němž jsme naměřili závislost elektrické impedance na frekvenci budícího proudu pro různé koncentrace roztoků.

Patička