Přejít k obsahu

NTC-FV-02-10

Funkční vzorek -Solar Panel Tester. Zařízení pro mezioperační testování solárních panelů.

Autoři:

Michal Švantner
Petr Kras

Číslo projektu:

MPO FR-TI1/255

Abstrakt:

Popisuje se funkční vzorek nového měřicího systému pro mezioperační testování solárních panelů. Jedná se o elektronické zařízení, jehož úkolem je ověřit správnost zapojení solárního panelu a funkčnost jednotlivých solárních článků před jeho finální kompletací. Zařízení je navrženo pro použití v běžném provozu. Důraz je kladen především na rychlost kontroly, aby testování nenarušilo běžný provoz linky, a jednoduchost ovládání. Cílem použití zařízení pro mezioperační kontrolu je zamezení vstupu vadných kusů do finální části výroby solárního panelu a tím snížení celkového počtu vadných kusů ve výrobě.

Popis

Patička