Přejít k obsahu

NTC-FVZ-19-002

Funkční vzorek laserového systému pro IRNDT

Autor:

Ing. Muzika Lukáš (61930)
Ing. Kučera Martin Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CENTEM+ (LO1402)

Abstrakt:

Funkční model je složen ze dvou CW laserů o vlnové délce 375 nm o výkonu 400 mW a 532 nm o výkonu 5 W. Další
součástí je skenovací hlava bez objektivu a expandér. David Lávička, Západočeská univerzita v Plzni (IČO 49777513),
Nové technologie - výzkumné centrum, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 377634712, dlavicka@ntc.zcu.cz. Viz odkaz
http://www.ntc.zcu.cz/vysledky/fv/NTC-FVZ-19-002.htm

Patička