Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-006

Systém pro laserové svařování termoplastických kompozitů s dlouhými vlákny

Autor:

Ing. KUČERA Martin Ph.D. (61930)
Ing. Franc Aleš Ph.D. (61930)
Doc. Ing. Martan Jiří Ph.D. (61930)
Ing. KLEPÁČEK Jan Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ-BY 103 TheCoS

Abstrakt:

V rámci výzkumného projektu svařování plastových kompozitů s dlouhými vlákny byl vyvinut funkční vzorek systému pro
laserové svařování termoplastických kompozitů s dlouhými vlákny. Systém umožňuje přesné a opakovatelné uložení
svařovaných polotovarů s cílem vytvoření T-spoje metodou transmisního laserového svařování. Při návrhu a konstrukci
funkčního vzorku byla zvolena robustní tuhá konstrukce, precizní vedení s minimálním odporem a vhodné senzory,
umožňující přesné měření procesních parametrů (síla, dráha, teplota). Systém umožňuje přesnou časovou synchronizaci
emise laseru a měřených procesních parametrů se záznamem termovizních kamer (LWIR a SWIR).

popis

Patička