Přejít k obsahu

NTC-FVZ-18-002

Přípravek pro ochlazení vnitřní konstrukce vodíkového palivového článku

Autor:

PhDr. Tomáš Martin Ph.D. (61920)
Mgr. TUČEK Ondřej (61920)
Pola Michal (61920)

Číslo projektu:

Abstrakt:

Vodíkové palivové články s polymerní membránou využívají jako palivo vodík a vzdušný kyslík, které díky exotermní
reakci produkují molekulu vody. Vzduch, který se nepodílel na reakci v palivovém článku, bývá bez užitku odváděn mimo
zařízení. V našem konstrukčním řešení je tento vzduch ochlazen vnější jednotkou a následně přiveden do středu
konstrukce palivového článku, kde se může podílet na udržení optimální pracovní teploty. Funkční vzorek je řešením
problému ochlazení vzduchu mimo palivový článek.

popis

Patička