Přejít k obsahu

NTC-SW-11-06

Software for body parametrization to modify shape

Autor:

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

1M06031/NTC-SW-11-06

Popis:

Software vyvinutý v systému Matlab je určen pro vytvoření geometrické parametrizace těles obecného tvaru, které se pak využívá v úlohách optimalizace tvaru. Je využito metody "spline boxů", kdy těleso je vnořeno do sjednocení vzájemně navazujících B-spline objemů (boxů). Vstupem programu je sít konečných prvků tělesa, výstup tvoří databáze spline-boxů, seznam designových proměnných, jejichž změnou dochází k modifikaci tělesa reprezentovaného sítí uzlů, a matice vazeb pro zajištění spojitosti tělesa.

Patička